Általános tudnivalók

Általános tudnivalók

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

1.1. A TRIAK Kft. által üzemeltetett internetes áruházban kizárólag elektronikus úton történő vásárlásra van lehetőség, de megrendelést más módon, telefonon, faxon, e-mailen, levélben is elfogadunk.
1.2. A TRIAK Kft. által üzemeltetett internetes áruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A TRIAK Kft. által üzemeltetett internetes áruházban kizárólag azok vásárolhatnak, akik regisztrálják magukat. A regisztrálás során a vevőnek pontos adatok megadásával kell kitöltenie a regisztrációs űrlapot.
2.2. Amennyiben a regisztrációs űrlap egy vagy több hibát tartalmaz, azt a TRIAK Kft. érvénytelennek nyilvánítja, és semmilyen formában nem vállal kötelezettséget a rendelés teljesítésére.
2.3.A Felek között elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül.
A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása.
A szerződés megkötése, a szerződés és az azzal kapcsolatos minden dokumentum nyelve magyar.
A Szolgáltató a szerződéses dokumentumokat elektronikusan iktatja, azokból – lekérdezés után – másolatot tud kiadni.

3. A BEMUTATOTT TERMÉKEK

3.1. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. A termékmegnevezés mellett szerepel a termék nettó, illetve a bruttó ára, valamint a termékre vállalt jótállási idő tartama.

4. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

4.1. Az eladó az általa értékesített árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági, illetve jótállási idő az adott áru mellett szerepel.
4.2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1999. (II. 5.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
4.3. A TRIAK Kft. által üzemeltetett internetes áruházban kizárólag új, jótállással rendelkező termékek kerülnek értékesítésre.
4.4. Az eladó a megvásárolt termékre, abban az esetben, ha a termékről felbontás után kiderül, hogy az bizonyítottan hibás, és a hiba az átvételt megelőzően keletkezett, a TRIAK Kft. az átvételt követő két hónapon belül cserét biztosít – kivéve, ha a hibás termék azonnal, minimális költségigénnyel nem javítható ki.

5. RENDELÉS ÉS AZ ÁRU ÁTVÉTELE (a rendelésről bővebben)

5.1. A TRIAK Kft. által üzemeltetett internetes áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.
5.2. A vevő megrendelését a TRIAK Kft. haladéktalanul visszaigazolja.
5.3. A TRIAK Kft. által üzemeltetett internetes áruházban megvásárolt termékeket kizárólag a TRIAK Kft. Kazincbarcika, Mátyás király út 7. sz. alatt található üzletében lehet átvenni – annak nyitva tartási ideje alatt. (H-P: 9:00- 17:00; szombat : 9:00-12:00.)
5.4. Az áru átvételekor a vevő köteles az általa megrendelt árut ellenőrizni. Az áru átvételét követően kizárólag gyártásból származó hibákra vonatkozó reklamációkat áll módunkban elfogadni.
5.5. A vevő az árut készpénz ellenében veheti át – amennyiben ezzel kapcsolatosan nem született más megállapodás a vevő és a TRIAK Kft. között.
5.6. A vevő által megrendelt árut a TRIAK Kft. köteles minimum 8 napon belül a vevő számára átadni. Amennyiben ez az határidő nem teljesíthető, illetve ha a megrendelt áru nem áll rendelkezésre, a TRIAK Kft. köteles a vevőt tájékoztatni. A felek kifejezett megállapodása alapján a TRIAK Kft. a megrendelést helyettesítő áruval is teljesítheti.

6. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

6.1. A vevő jogosult a megrendelést követően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét a megrendelést követően a TRIAK Kft. aruhaz@triak.hu E-mail címére küldött levélben, illetve a megrendelés-visszaigazolásakor jelezheti a TRIAK Kft. számára. (A TRIAK Kft. munkatársai a megrendelést követően a megrendelővel telefonon egyeztetnek a szállítási határidő pontosítása érdekében.) Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
6.2. A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
6.3. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
6.4. A TRIAK Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik.
6.5. A TRIAK Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését;
6.6. A vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányára vonatkozóan, ha a küldeményt felbontotta.

7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

7.1. A TRIAK Kft. által üzemeltetett internetes áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
7.2. A TRIAK Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: – Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat. – Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a TRIAK Kft. által üzemeltetett internetes áruház működését, illetve az ott történő vásárlást. – Bármilyen meghibásodás a kommunikációs során használt vételi eszközökben. – Bármely levél, de főleg bármilyen adat elvesztése. – Bármely szoftver nem megfelelő működése. – Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
7.3. A TRIAK Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a TRIAK Kft. által üzemeltetett internetes áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
7.4. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
7.5. Egyedül a vásárló felelős a TRIAK Kft. által üzemeltetett internetes áruházhoz való kapcsolódásáért és a TRIAK Kft. által üzemeltetett internetes áruházban való vásárlásért.
7.6. A TRIAK Kft. nem vonható felelősségre semmilyen vis mayor kategóriába sorolható esettel, vagy olyan eseménnyel kapcsolatosan, ami nem áll az irányítása alatt.
7.7. A TRIAK Kft. az általa üzemeltetett internetes áruházban szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. Ez a változás azonban nem érintheti a már megrendelt áruk árát, illetve a már megrendelt áruk szállítására vonatkozó határidőt – kivéve a vis major kategóriába sorolható eseteket. A változás a TRIAK Kft. internetes áruházában történt megjelentés időpontjától lép életbe.
7.8. A TRIAK Kft. az általa üzemeltetett internetes áruház vásárlás feltételeit és szabályait szabadon módosíthatja.
7.9. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a TRIAK Kft. által üzemeltetett internetes áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
7.10. A TRIAK Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a TRIAK Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
7.11. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a TRIAK Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

8. SZEMÉLYES ADATOK

8.1. A megrendelők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden megrendelőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.
8.2. A TRIAK Kft. internetes áruháza a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik fél számára semmilyen módon át nem adja.
8.3. Amennyiben a regisztrációs űrlap kitöltése során a megrendelő nem kérte, a TRIAK Kft. internetes áruháza a regisztrációnál megadott e-mail címre semmilyen, promóciós tartalmú levelet nem küld.

Az internetes áruház üzemeltetőjének adatai:

TRIAK Kft. – 3700 Kazincbarcika, Akácfa utca 7.
Képviselő: Schottner György ügyvezető,
info@triak.hu
Üzlet: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 7.
Nyitva: H-P 9.00-17.00, Szo: 9.00-12.00
Cégjegyzékszáma: 05-09-005527
Adószám: 11444600-2-05
Telefon: 48/313-121